Filmer – Classroom

Introduktion till Google Classroom

 

Skapa klassrum och bjuda in deltagare

 

Bjud in elev och ta bort elev

 

Skapa uppgift i Classroom

 

Arbeta med uppgifter i Classroom