Instruktion Självservice

Här finner du en guide för hur du själv löser problemen med:

* Byte av lösenord samt vid förlust av lösenord. Vid förlust av lösenord fungerar det endast om du gjort andra steget nedan och registrerat en annan epostadress (EJ zonline.se) eller mobil för återställning.

* Registrera mail och/eller mobil för den gången du glömt ditt lösenord till Zappa.

Instruktion-Zappa-Selfservice