Vad är Zappa

Zappa är den databas där alla användare av G suite finns. Där kan administratörer skapa nya användare, hantera grupper och byta lösenord m.m.

Administratörer loggar in i Zappa här