Strömsund

Administratörer i Strömsunds kommun

Roll

Kommunadministratör

Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör
Skoladministratör

Skola

Kommunadministratör

Bredgårds skola
Centralskolan
Fjällsjöskolan
Frostviksskolan
Grevåkerskolan
Hedenvindskolan
HjalmarStrömerskolan
Jormvattnets skola
Kyrktåsjö skola
Vattudalsskolan

Namn

Deanne Edin

Andreas Holmqvist
Mia Eriksson
Boel Sjödin
David Arleskog
Deanne Edin
Fredrik Jonsson
Catrine Hopstadius
David Arleskog
Mia Eriksson
Marie Solem

E-post

deanne.edin@stromsund.se

andreas.holmqvist@stromsund.se
mia.eriksson@stromsund.se
boel.sjodin@stromsund.se
david.arleskog@stromsund.se
deanne.edin@stromsund.se
fredrik.jonsson@stromsund.se
catrine.hopstadius@stromsund.se
david.arleskog@stromsund.se
mia.eriksson@stromsund.se
marie.solem@stromsund.se