Takeout

Avslutar ni era studier inom @zonline.se? För att exportera ut era uppgifter i Zonline kan ni använda er av Google Takeout enligt videoguiden nedan, eller via Google dokumentet här.